Työsuhdeauto työntekijälle

Työsuhdeautojen käyttö on noussut melkein räjähdysmäisesti 2010-luvulla. Yhä useampi työpaikka tarjoaa työntekijälleen autoetua. Se onkin hyvä kilpailuvaltti, kun työntekijä halutaan saada siirtymään toisesta työpaikasta juuri omaan yritykseen. Monet työntekijät arvostavat sitä, että työmatkoja ei tarvitse ajaa omalla autolla. Vaikka kilometrit toki korvataan palkassa, kuluu auto koko ajan. Jos työmatkat ovat pitkiä, auton renkaita ja öljyjä voi joutua vaihtamaan useammin. Sen lisäksi myös autoon kertyvät ajetut kilometrit saavat auton vanhenemaan teknisesti ja menettämään arvoaan. Tällaisia seikkoja ei korvata palkassa.

Työsuhdeauton suhteen tilanne on täysin toinen. Auto on yrityksen omistama ja yritys vastaa kaikista sen kuluista. Näin työntekijä voi ajaa huoletta työmatkansa, eikä siitä koidu taloudellista rasitetta työntekijälle. Sen sijaan yritykset pohtivat kuitenkin edelleen tarkoin, kenelle työsuhdeauto myönnetään. Se voidaan myöntää joko todella tärkeälle työntekijälle, joka halutaan pitää yrityksessä tai sitten sellaiselle työntekijälle, joka ajaa satojen kilometrien työmatkoja. Yritys voi kattaa työsuhdeautojen hankkimisen yrityslainan hakemalla. Tällöinkin auton kustannusten tulee kuitenkin olla takaisin maksettavissa.

Verotuksen alaista tuloa

Työsuhdeautosta puhuttaessa puhutaan myös autoedusta. Autoetu on aina verotettavaa tuloa samoin kuin esimerkiksi palkka. Verottaja laskee työntekijän autoedun arvon. Arvoon vaikuttaa se, millainen auto on kyseessä. Mitä uudempi ja kalliimpi auto on, sitä arvokkaammaksi etu lasketaan. Työntekijä, joka saa auton käyttöönsä, maksaa siitä veroa. Yrityksen kanssa voi kuitenkin neuvotella mallista, jossa palkkaa maksetaan sen verran enemmän, että se kattaa autoedusta tehtävät verotukset. Työntekijän tuleekin pohtia tarkkaan, onko työnantajan tarjoama malli paras mahdollinen juuri itselle. On tärkeää, että työntekijä ei joudu maksamaan liikaa veroja, vaikka saakin auton käyttöönsä ilman kustannuksia.

Toisaalta autoetu kerryttää kuitenkin eläkettä aivan samaan tapaan kuin palkka. Siitä on sekä hyötyä että haittaa. Jokaisen tulee punnita omalla kohdallaan, ovatko hyödyt vai haitat suurempia. Vain siten voi tietää autoedun todellisen rahallisen arvon ja vaikutuksen omaan talouteensa.